Đỉnh Phượng Hoàng – Quảng Ninh

Có một Thảo Nguyên thu nhỏ giữa lòng Quảng Ninh. Một diện mạo khác xanh rất xanh của đỉnh Phượng Hoàng, các bạn đã sẵn sàng chinh phục?